• ISBN: 9786050832037
  • Sayfa: 472
  • Tür: Kitap
  • Piyasa fiyatı: 40,00 TL
  • İndirimli fiyat: 28,00 TL
  • Üye fiyatı: 26,00 TL
  • KDV oranı %0

Osmanlıdan Cumhuriyete Jandarma

Süleyman Tekir
Askerî Tarih alanında yaptığı araştırmalarla tanıdığımız Süleyman Tekir bu çalışmasında, genel hatlarıyla Osmanlı İmparatorluğu'nda jandarmanın kuruluşundan erken Cumhuriyet yıllarına kadar bu teşkilatın geçirdiği safhaları ele almaktadır. Kurulmak istenilen jandarma teşkilatı, kuruluş sürecinde ortaya çıkan sorunlar ve jandarmaya olan ihtiyaç kitabın ana konusunu oluşturmaktadır. Tekir, birinci bölümde klasik dönemden itibaren modern jandarmaya giden süreci gözden geçirmektedir. Zaptiye Müşîriyeti ve jandarmanın kuruluşuna kadar geçen sancılı süreci bu bölümde ele almıştır. İkinci bölümü ise kendi içerisinde üç ayrı kısma ayırıyor: Birinci Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Millî Mücadele Dönemi. İlk olarak Birinci Dünya Savaşı'nda cepheye sürülen jandarmaların kısa sürede cephelerde erimesini irdeliyor. Mütareke ahkâmına göre ülkenin tek silahlı unsuru haline gelen jandarmanın Millî Mücadele yıllarındaki teşkilatı ve faaliyetleri ise bölümün son kısmını teşkil ediyor. Yazar, kitabın üçüncü ve son bölümünde Atatürk devrinde uzun savaş yıllarında yıpranan jandarmanın yeniden teşkilatlandırılmasını, Cumhuriyet jandarmasının kuruluş sürecini ele alıyor. Arşiv belgeleri ve kaynak eserlerin ışığında devlet ve toplum arasında aracı bir teşkilat olan modern jandarmanın kuruluş hikâyesinin kronolojik olarak anlatıldığı bu çalışma Türk Askerî Tarihi alanında çok önemli bir boşluğu dolduruyor. Yazar Hakkında 1985'te Kayseri'nin Develi ilçesinde doğdu. 2008 yılında Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. 2010 yılında Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi Bilim Dalı'nda "1921-1928 Ardahan'da İdari, Ekonomik ve Sosyal Yapı" adlı teziyle master derecesi aldı. Yine aynı üniversitede, "Birinci Dünya Savaşı Kafkas Cephesi'nde Türk-Rus Mücadelesi (1914-1917)" adlı çalışmasıyla 2015 yılında doktora eğitimini tamamladı. 2011-2017 yılları arasında Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde Arş. Gör. ve Yrd. Doç. Dr. olarak görev yapan Süleyman Tekir, Haziran 2017 tarihinden itibaren Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Türk Jandarma Teşkilatı, Millî Mücadele, Muhaceret, Salgın Hastalıklar, Musul Meselesi, Basın Tarihi konuları üzerine kitabı, kitap içi bölümleri, makaleleri, yayınlanmış uluslararası ve ulusal bildirileri bulunmaktadır. Evli ve Asya Duru'nun babasıdır. Kullanılan Reklam Mecraları Dergilerde ve kitap eklerinde röportaj, tanıtım yazısı ve reklam çalışmaları. Sosyal medya çalışmaları. Tanıtım videosu.

Kullanıcı Yorumları (Yorum Ekle)
Kategoriler
Söyleşiler
Hakan Akdoğan Söyleşi
yayıncı: Artcivic
Derviş Şentekin Söyleşi
yayıncı: Artcivic
Mahir Öztaş Söyleşi 2.Bölüm
yayıncı: Artcivic
Tümü...
birarada 26° - 45°
Taşıma Çiçek / Abilmuhsin Özsönmez
Mektup / Meriç Aytekin
Ucuza Alınan Şeyler / Zaman / Teslime Nesrin / Çev. Melike İnci
Pelin Buzluk Söyleşi / Tekgül Arı
Nil Yalter Kayıt Dışı / Lal Hitay
Tümü...